Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Dział Mieszkaniowy

Dodano 25-08-2014 przez Administrator

Do zakresu zadań należy administracja zasobami budynków  mieszkalnych i użytkowych, współpraca ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, a w szczególności:

 • – rozliczanie najemców z poboru wody, ciepła i ciepłej wody,
 • – rozliczanie Wspólnot Mieszkaniowych,
 • – przyjmowanie i przekazywanie w administrację nieruchomości i lokali,
 • – współpraca z Urzędem Miejskim w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • – zawieranie umów o najem lokali,
 • – windykacja należności z tytułu najmu,
 • – prowadzenie remontów i konserwacji eksploatowanych budynków siłami własnymi,
 • – nadzór nad wykonawstwem usług remontowych prowadzonych przez wykonawców
 •   z zewnątrz,
 • – wykonawstwo robót budowlanych zleconych z zewnątrz,
 • – utrzymanie w czystości terenów gminnych przy  budynkach mieszkalnych.

Prace  działu nadzoruje Kierownik przy pomocy trzech administratorów.