Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Komunikat

Dodano 09-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku 
z dnia 09 października 2019 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.) zaopatrującego miejscowości
Przyłęg, Wełmin.

czytaj całość