Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Komunikat

Dodano 10-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.) miejscowość Przyłęg ? przydatność wody do spożycia
miejscowość Wełmin – warunkowa przydatności wody do spożycia

czytaj całość