Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Ogłoszenie

Dodano 29-08-2016 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.  w Strzelcach Krajeńskich informuje, że woda z wodociągu publicznego w m. Buszów nie nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych, woda nadaje się tylko do spłukiwania sanitariatów. Woda do picia będzie dostarczona w butelkach 5 litrowych, po 2 litry wody na jednego mieszkańca na dzień.
Wodę do celów gospodarczych będzie można pobrać z beczkowozu. Ujęcie wody będzie poddawane stałej dezynfekcji poprzez chlorowanie.
W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii coli.