Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Komunikat

Dodano 09-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku 
z dnia 09 października 2019 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.) zaopatrującego miejscowości
Przyłęg, Wełmin.
czytaj całość


Komunikat

Dodano 05-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 05 października 2019 roku
w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.)
miejscowość Przyłęg ? warunkowa przydatność wody
miejscowość Wełmin – brak przydatności wody

czytaj całość


Komunikat

Dodano 04-10-2019 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje, że woda  butelkowana będzie wydawana u Sołtysów – Przyłęg 20, Wełmin 13a
Woda do celów gospodarczych beczkowóz:
– Przyłęg parking przy drodze krajowej: piątek od 18.30 do 7.00, od soboty do poniedziałku od 14.30 do 7.00 następnego dnia.
– Wełmin 13a: piątek od 14.30 do 18.00, od soboty do poniedziałku od 7.30. do 14.00.


Komunikat

Dodano 04-10-2019 przez administrator

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 04 października 2019 roku
w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Krajeńskie) dotyczącego
m. Przyłęg i Wełmin.
czytaj całość


Komunikat

Dodano 04-10-2019 przez administrator

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 03 października 2019 roku
w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Krajeńskie) dotyczy budynków
o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 33, 34, 35, 35a, 35b, 36, 37 w m. Przyłęg.
czytaj całość


Czystsza woda i zabezpieczone osady

Dodano 10-09-2019 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zakończyło realizację zadania pn. ?Budowa ujęcia wody w Licheniu ? etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich?
czytaj całość


Zarządzenie nr 0050.24.2019

Dodano 18-04-2019 przez administrator

Zarządzenie nr 0050.24.2019 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 19 marca 2019r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Strzelce Krajeńskie.
 
czytaj całość


e-faktura

Dodano 29-08-2018 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o możliwości otrzymywania faktury w wersji elektronicznej.
Zapraszamy do korzystanie z e-faktury!
 
czytaj całość
 


Zamówienia publiczne

Dodano 17-08-2018 przez administrator

?Wykonanie otworu rozpoznawczo ? eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie?
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Zamówienie pubiczne

Dodano 29-06-2018 przez administrator

?Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno?
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl