Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Komunikat

Dodano 17-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 17 października 2019 roku
w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Licheń (gm. Strzelce Krajeńskie)
czytaj całość

Woda butelkowana dostępna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej, a w sobotę i niedzielę u sołtysa.
Beczka z wodą stanie obok sklepu spożywczego.


Komunikat

Dodano 10-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.) miejscowość Przyłęg ? przydatność wody do spożycia
miejscowość Wełmin – warunkowa przydatności wody do spożycia

czytaj całość


Ogłoszenie o naborze

Dodano 10-10-2019 przez administrator

PREZES ZARZĄDU
Ogłasza Nabór na wolne stanowisko ? referenta działu komunalnego
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Ogłoszenie o naborze – czytaj całość
Klauzula informacyjna dla kandydata – czytaj całość
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – czytaj całość


Ogłoszenie

Dodano 10-10-2019 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Sportowej 1 stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntu 614/2 o powierzchni 3,9450 ha.
 
czytaj całość


Komunikat

Dodano 09-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku 
z dnia 09 października 2019 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.) zaopatrującego miejscowości
Przyłęg, Wełmin.
czytaj całość


Komunikat

Dodano 05-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 05 października 2019 roku
w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.)
miejscowość Przyłęg ? warunkowa przydatność wody
miejscowość Wełmin – brak przydatności wody

czytaj całość


Komunikat

Dodano 04-10-2019 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje, że woda  butelkowana będzie wydawana u Sołtysów – Przyłęg 20, Wełmin 13a
Woda do celów gospodarczych beczkowóz:
– Przyłęg parking przy drodze krajowej: piątek od 18.30 do 7.00, od soboty do poniedziałku od 14.30 do 7.00 następnego dnia.
– Wełmin 13a: piątek od 14.30 do 18.00, od soboty do poniedziałku od 7.30. do 14.00.


Komunikat

Dodano 04-10-2019 przez administrator

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 04 października 2019 roku
w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Krajeńskie) dotyczącego
m. Przyłęg i Wełmin.
czytaj całość


Komunikat

Dodano 04-10-2019 przez administrator

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 03 października 2019 roku
w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Krajeńskie) dotyczy budynków
o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 33, 34, 35, 35a, 35b, 36, 37 w m. Przyłęg.
czytaj całość


Czystsza woda i zabezpieczone osady

Dodano 10-09-2019 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zakończyło realizację zadania pn. ?Budowa ujęcia wody w Licheniu ? etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich?
czytaj całość