Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

e-faktura

Dodano 29-08-2018 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o możliwości otrzymywania faktury w wersji elektronicznej.
Zapraszamy do korzystanie z e-faktury!
 
czytaj całość
 


Zamówienia publiczne

Dodano 17-08-2018 przez administrator

?Wykonanie otworu rozpoznawczo ? eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie?
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Zamówienie pubiczne

Dodano 29-06-2018 przez administrator

?Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno?
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Taryfa dla gminy Strzelce Krajeńskie

Dodano 11-06-2018 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje,  że od dnia 15.06.2018 r. będą obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
 
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – czytaj całość.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelce Krajeńskie  od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. – czytaj całość.
 
 


Zamówienie pubiczne

Dodano 30-05-2018 przez administrator

?Wykonanie otworu rozpoznawczo ? eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie?
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Zamówienie publiczne

Dodano 04-05-2018 przez administrator

Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno.
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Komunikat

Dodano 29-03-2018 przez administrator

Komunikat dot. przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg.
czytaj całość
Środki finansowe trafią do Strzelec Krajeńskich

Dodano 19-03-2018 przez administrator

SONY DSC
 
 
Przy wsparciu Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka 8 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. ?Budowa ujęcia wody w Licheniu ? etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich?, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o..
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 3 w miejscowości Licheń, zakup

Czytaj więcej!