Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Program Oddłużeniowy lub Program Świadczeń Rzeczowych dla najemców lokali komunalnych

Dodano 30-09-2015 przez administrator

W dniu 28.09.2015 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o we współpracy z Urzędem Miejskim w Strzelcach Krajeńskich opracowało roboczy projekt „Programu Oddłużeniowego” oraz „Programu Świadczeń Rzeczowych”. Pomoc kierowana będzie dla najemców lokali stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie zalegających z opłatami za użytkowanie lokalu.
Zarządzenie wejdzie w życie w tym roku.


Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Przyłęg

Dodano 30-09-2015 przez administrator

W dniu 21.09.2015 roku Przedsiębiorstwo rozpoczęło modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Przyłęg. Wymieniony zostanie cały układ technologiczny w tym: filtry, złoża i pompy głębinowe. Nowy układ technologiczny i proces uzdatniania wody będzie całkowicie zautomatyzowany. Planowany termin zakończenia prac wyznaczony jest na koniec 2015 roku.


Dodano 02-09-2015 przez administrator

Informujemy, że brak wody w mieście spowodowany jest brakiem zasilania.  Woda do celów gospodarczych zostanie podstawiona w beczkowozie na rynku miejskim.
Czas usunięcia awarii zależny jest od zakładu energetycznego.


Dodano 01-09-2015 przez administrator

W miejscowości Tuczno w ulicy Parkowej rozpoczęliśmy wymianę sieci wodociągowej zbudowanej z azbestu na rury PE.
Planowany termin zakończenia prac 18.09.2015 r.
DSC_0031


Dodano 28-08-2015 przez administrator

 
 
 
 
W Dziale Komunalnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w roku 2015 realizowano i obecnie realizowane są następujące roboty budowlane
i projektowe:

 • W miejscowości Wielisławice rozpoczynamy przełączanie odbiorców do nowej sieci wodociągowej. Wszystkim odbiorcom zamontowane zostaną nowe wodomierze. Dodatkowo, ze środków PGK, wymieniono odcinek sieci wodociągowej do szkoły podstawowej.
 • W ulicy Sienkiewicza zakończono wymianę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Przedsiębiorstwo w ramach robót zleconych, za kwotę 75.000 zł wykonało sieć kanalizacji deszczowej, jakość robót została wysoko oceniona przez inwestora.
 • Zakończyliśmy przebudowę i

  Czytaj więcej!


 • Dodano 28-08-2015 przez administrator

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przystąpiło do opracowania dokumentacji technicznej inwestycji ?Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji drenażowej, zbiornika odpływowego oraz utwardzenia terenu? stanowiących element Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich.
  Planowana inwestycja ma na celu skuteczne zabezpieczenie komunalnych osadów ściekowych przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, a tym samym utrzymania ich odpowiedniej  jakości.


  Dodano 27-08-2015 przez administrator

  W roku 2015 brygada remontowa naszego przedsiębiorstwa wykona zlecone przez Wspólnoty Mieszkaniowe prace budowlane w zakresie:
  1. Ocieplenie ścian budynków:
  – B. Chrobrego 18,
  – B. Chrobrego 4,
  – Południowa 22,
  – Południowa 3,
  – Al. Piastów 16,
  – Al. Wolności 27,
  – Strzelecka 8.
  2. Wymiana pokryć papowych budynków:
  – Al. Wolności 8a,
  – B. Chrobrego 13,
  – B. Chrobrego 14,
  – B. Chrobrego 17.
  Wartość robót wykonanych siłami własnymi wyniesie 328 000,00 zł.
  Dotychczas zakończone zostały prace na budynkach:
  – Al. Wolności 8a,
  – B. Chrobrego 18
  zdjęcia ocieplenia 003Czytaj więcej!


  Ponownie wykupienie miejsc na Cmentarzach Komunalnych

  Dodano 28-07-2015 przez administrator

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie przypomina o konieczności uregulowania opłat na kolejne 20 lat za groby znajdujące się na cmentarzach komunalnych w Strzelcach Krajeńskich, Bobrówku i Ogardach. W przypadku braku opłaty do dnia 30.09.2015 r . groby zostaną przeznaczone do likwidacji, co jest zgodne z art.7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Informacje można uzyskać: w siedzibie Spółki w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 15 pokój 4-5 lub

  Czytaj więcej!


  Dodano 23-06-2015 przez administrator

  Dział Komunalny Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2015 roku:
   

 • Otrzymał pozwolenie na budowę przesyłowej sieci wodociągowej z Ogard do Gilowa. Inwestycja będzie realizowana w roku 2016 po otrzymaniu dofinansowania z PROW.
 • Zlecił opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z Bobrówka do Machar oraz wymianę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Al. Piastów.
 • Opracował plan modernizacji stacji uzdatniania wody w Przyłegu.

 • Dodano 23-06-2015 przez administrator

   
  Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości około 2 kilometrów w miejscowości Wielisławice. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych i PROW.