Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Ochrona danych osobowych

Dodano 25-05-2018 przez administrator

 

– przepisy Konstytucji i dyrektywy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych – czytaj całość
– wytyczne Grupy Roboczej dotyczące stosowanie dyrektywy RODO – czytaj całość
– zasady monitoringu – Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych – czytaj całość
– informacja Prezesa UODO – czytaj całość
– zgłoszenie naruszenia danych osobowych- https://uodo.gov.pl/pl/134/233

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z Siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów o samorządzie gminnym oraz systemie oświaty oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Siedzibą w Strzelach Krajeńskich reprezentowany przez Prezesa Zarządu- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Siedzibą w Strzelach Krajeńskich realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowychPani/Pana oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza obowiązujące przepisy.


 

Klauzula informacyjna – czytaj całość

Klauzula informacyjna Kandydaci do pracy – czytaj całość

Klauzula informacyjna Zamówienia publiczne i zaopatrzenie – czytaj całość

Klauzula do świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i CO – czytaj całość

Klauzula dotycząca gospodarowania zasobem mieszkaniowym i administrowania nieruchomościami – czytaj całość

Klauzula dotycząca cmentarzy – czytaj całość

Klauzula do pól biwakowych –  czytaj całość

Klauzula dotycząca dochodzenia należności – czytaj całość

Klauzula dotycząca usług transportowych – czytaj całość