Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Środki finansowe trafią do Strzelec Krajeńskich

Dodano 19-03-2018 przez administrator

SONY DSC

 

 

Przy wsparciu Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka 8 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Licheniu – etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o..

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 3 w miejscowości Licheń, zakup 2 szt. sterylizatorów UV dla stacji uzdatniania wody w Gardzku i ujęcia wody w Sławnie oraz przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej i zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich.

 

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Grzegorz Rakiej – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 1 574 071,47 zł, a koszt kwalifikowany netto to 1 279 732,90 zł.

 

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 279 732,90 zł, z czego dotacja stanowi 255 946,58 zł, a pożyczka – 1 023 786,32 zł.

 

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 15.02.2018 r. do 30.11.2019

 

Pożyczka zaciągnięta na 10 lat. Spłata pożyczki będzie realizowana przy wsparciu Gminy.