Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Zamówienie publiczne

Dodano 04-05-2018 przez administrator

Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno.
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl