Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Zmiany ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Dodano 12-06-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje, że zgodnie z decyzją BD.RET.070.14.2018.EK z dnia 23.05.2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 24c ust.2 oraz 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) z dniem 15 czerwca 2019 roku zmieniają się ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Taryfa obowiązuje od dnia 15.06.2020 r. do dnia 14.06.2021 r.

Czytaj całość