Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Dział Wod.-Kan.

Dodano 25-08-2014 przez Administrator

Dział Wod. – Kan. obejmuje w swoim zakresie:

1. Działalność wodociągów i kanalizacji, polegającą na:

 • eksploatacji i konserwacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, jak:
  • ujęcia wody,
  • hydrofornie,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • przepompownie ścieków,
  • sieci wod.-kan. na terenie miasta i całej gminy Strzelce Krajeńskie,
 • budowie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • wywozie nieczystości płynnych,
 • Oczyszczalnia ścieków pełni zadania w zakresie:
  • -całodobowe oczyszczanie przyjmowanych ścieków z sieci kanalizacyjnych,
  • -przyjmowanie i oczyszczanie ścieków ze zbiorników bezodpływowych,
  • -eksploatacja i konserwacja urządzeń do oczyszczania ścieków,
  • -całodobowa kontrola jakości oczyszczonych ścieków.