Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Komunikat

Dodano 05-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 05 października 2019 roku
w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.)

miejscowość Przyłęg ? warunkowa przydatność wody
miejscowość Wełmin – brak przydatności wody

czytaj całość