Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Zamówienie pubiczne

Dodano 29-06-2018 przez administrator

„Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno”

Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl