Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Zmiany ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Dodano 05-10-2021 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje, że zgodnie z decyzją BD.RZT.70.100.2021 z dnia 13.09.2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 24b ust.1, 24c ust.2 oraz 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, zwana dalej „uzzwoś), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735, zwana dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie, z dnia 3 sierpnia 2021 roku zmieniają się ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Taryfa obowiązuje na lata 2021-2024 r.

czytaj całość