Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Komunikat

Dodano 25-06-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich w celu przeciwdziałania rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa prosi o podawanie telefoniczne odczytów wodomierzy w dniach od 25.06.2020 r. do 30.06.2020 r. pod nr tel.:

  • Dział mieszkaniowy: 95 76 31 080 wew. 120, 123 lub 126.
  • Dział wod. – kan.: 95 76 31 080 wew. 119 lub 121

Brak informacji do dnia 30.06.2020 r., spowoduje zastosowanie średniego zużycia z ostatnich trzech miesięcy.
Odczyty zdalne wodomierzy będą dokonywane na bieżąco.
Jednocześnie informujemy o możliwości otrzymywania faktur w wersji elektronicznej. Wystarczy  zapoznać

Czytaj więcej!


Zmiany ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Dodano 12-06-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje, że zgodnie z decyzją BD.RET.070.14.2018.EK z dnia 23.05.2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 24c ust.2 oraz 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20

Czytaj więcej!


Komunikat

Dodano 23-03-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich w celu przeciwdziałania rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa prosi o podawanie telefoniczne odczytów wodomierzy w dniach od 26.03.2020 r. do 31.03.2020 r. pod nr tel.:

  • Dział mieszkaniowy: 95 76 31 080 wew. 120, 123 lub 126.
  • Dział wod. – kan.: 95 76 31 080 wew. 119 lub 121

Brak informacji do dnia 31.03.2020 r., spowoduje zastosowanie średniego zużycia z ostatnich trzech miesięcy.
 
Odczyty zdalne wodomierzy będą dokonywane na bieżąco.
 
Jednocześnie informujemy o możliwości otrzymywania faktur w wersji elektronicznej. Wystarczy  zapoznać

Czytaj więcej!


Komunikat

Dodano 15-03-2020 przez administrator

Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. do 31.03.2020r. z możliwością wydłużenia tego terminu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wstrzymuje bezpośrednią obsługę Klientów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych we wszystkich działach spółki.
czytaj całość


Komunikat

Dodano 12-03-2020 przez administrator

Komunikat w związku z narastającym zagrożeniem  wynikającym z rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2
czytaj całość


Zapytanie cenowe

Dodano 16-01-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich zaprasza do składania ofert.
czytaj całość


Zapytanie cenowe

Dodano 10-12-2019 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich zaprasza do składania ofert.
 
czytaj całość


Informacja o wynikach naboru

Dodano 28-10-2019 przez administrator

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta Działu Komunalnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
 
czytaj całość


Komunikat

Dodano 24-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Licheń (gm. Strzelce Kraj.) zaopatrującego
miejscowość Licheń.
czytaj całość


Komunikat

Dodano 23-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 23 października 2019 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Licheń (gm. Strzelce Kraj.) zaopatrującego
miejscowość Licheń.
czytaj całość