Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Zarządzenie nr 0050.24.2019

Dodano 18-04-2019 przez administrator

Zarządzenie nr 0050.24.2019 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 19 marca 2019r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Strzelce Krajeńskie.
 
czytaj całość


e-faktura

Dodano 29-08-2018 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o możliwości otrzymywania faktury w wersji elektronicznej.
Zapraszamy do korzystanie z e-faktury!
 
czytaj całość
 


Zamówienia publiczne

Dodano 17-08-2018 przez administrator

„Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie”
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Zamówienie pubiczne

Dodano 29-06-2018 przez administrator

„Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno”
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Taryfa dla gminy Strzelce Krajeńskie

Dodano 11-06-2018 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje,  że od dnia 15.06.2018 r. będą obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
 
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – czytaj całość.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelce Krajeńskie  od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. – czytaj całość.
 
 


Zamówienie pubiczne

Dodano 30-05-2018 przez administrator

„Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie”
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Zamówienie publiczne

Dodano 04-05-2018 przez administrator

Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno.
Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://bip.strzelce.pl


Komunikat

Dodano 29-03-2018 przez administrator

Komunikat dot. przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg.
czytaj całość