Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Zapytanie cenowe

Dodano 16-01-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich zaprasza do składania ofert.
czytaj całość


Zapytanie cenowe

Dodano 10-12-2019 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich zaprasza do składania ofert.
 
czytaj całość


Informacja o wynikach naboru

Dodano 28-10-2019 przez administrator

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta Działu Komunalnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
 
czytaj całość


Komunikat

Dodano 24-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Licheń (gm. Strzelce Kraj.) zaopatrującego
miejscowość Licheń.
czytaj całość


Komunikat

Dodano 23-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 23 października 2019 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Licheń (gm. Strzelce Kraj.) zaopatrującego
miejscowość Licheń.
czytaj całość


Komunikat

Dodano 18-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 18 października 2019 roku
w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.) zaopatrującego
m. Przyłęg i Wełmin
czytaj całość


Komunikat

Dodano 17-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 17 października 2019 roku
w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Licheń (gm. Strzelce Krajeńskie)
czytaj całość

Woda butelkowana dostępna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej, a w sobotę i niedzielę u sołtysa.
Beczka z wodą stanie obok sklepu spożywczego.


Komunikat

Dodano 10-10-2019 przez administrator

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.) miejscowość Przyłęg ? przydatność wody do spożycia
miejscowość Wełmin – warunkowa przydatności wody do spożycia

czytaj całość


Ogłoszenie o naborze

Dodano 10-10-2019 przez administrator

PREZES ZARZĄDU
Ogłasza Nabór na wolne stanowisko ? referenta działu komunalnego
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Ogłoszenie o naborze – czytaj całość
Klauzula informacyjna dla kandydata – czytaj całość
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – czytaj całość


Ogłoszenie

Dodano 10-10-2019 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Sportowej 1 stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntu 614/2 o powierzchni 3,9450 ha.
 
czytaj całość