Dział Wod-Kan Dział Mieszkaniowy Usługi


Zmiany ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Dodano 05-10-2021 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje, że zgodnie z decyzją BD.RZT.70.100.2021 z dnia 13.09.2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 24b ust.1, 24c ust.2 oraz 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, zwana dalej „uzzwoś), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 4

Czytaj więcej!

Spisz się u nas

Dodano 06-04-2021 przez administrator

750x200px-scaled
Jeżeli nie dysponujesz dostępem do Internetu lub praca zdalna Twoich pociech nie pozwala Ci się spisać, zapraszamy do nas. Urząd zapewni Ci stanowisko spisowe oraz fachową pomoc.
Stanowisko spisowe zostanie uruchomione w pokoju nr 10, na parterze w budynku urzędu przy al. Wolności 48. Odwiedź nas po 1 kwietnia 2021 i spisz się sam. W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o zabezpieczenie stosownych środków ochrony osobistej tj. maseczki i rękawiczek jednorazowych.

Czytaj więcej!Komunikat

Dodano 14-10-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich w celu przeciwdziałania rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa prosi by w sprawach, które nie wymagają osobistej wizyty w Przedsiębiorstwie, kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
e-mail: sekretariat@pgk-strzelce.pl
Tel. 95 76 31 080 / 95 763 10 81
 
Jednocześnie prosimy na koniec okresów rozliczeniowych o zgłaszanie odczytów wodomierzy do poszczególnych działów, w przypadku braku odczytu zostanie naliczona średnia zużycia.
 
 – Dział mieszkaniowy: wew. 120, 123, 126
 – Dział wod-kan: wew.

Czytaj więcej!


Komunikat

Dodano 25-06-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich w celu przeciwdziałania rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa prosi o podawanie telefoniczne odczytów wodomierzy w dniach od 25.06.2020 r. do 30.06.2020 r. pod nr tel.:

  • Dział mieszkaniowy: 95 76 31 080 wew. 120, 123 lub 126.
  • Dział wod. – kan.: 95 76 31 080 wew. 119 lub 121

Brak informacji do dnia 30.06.2020 r., spowoduje zastosowanie średniego zużycia z ostatnich trzech miesięcy.
Odczyty zdalne wodomierzy będą dokonywane na bieżąco.
Jednocześnie informujemy o możliwości otrzymywania faktur w wersji elektronicznej. Wystarczy  zapoznać

Czytaj więcej!


Zmiany ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Dodano 12-06-2020 przez administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje, że zgodnie z decyzją BD.RET.070.14.2018.EK z dnia 23.05.2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 24c ust.2 oraz 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20

Czytaj więcej!